Systemy sygnalizacji pożaru to elektroniczne systemy bezpieczeństwa które mają za zadanie wykryć dym lub ogień w początkowej jego fazie. Po wykryciu dymu lub ognia system ma bezzwłocznie powiadomić użytkownika, o zagrożeniu pożarowym, które wystąpiło w wyznaczonym obszarze.

 

Rodzaje systemów sygnalizacji pożaru

 

System sygnalizacji pożaru SSP lub SAP – mechanizm ten wykorzystuje automatyczną analizę zmian w otoczeniu za pomocą czujników dymu i ognia.

systemy oddymiania – projektowane są tak by sukcesywnie usuwały powstający w wyniku pożaru dym oraz ciepło. Do powstrzymywania rozprzestrzeniającego się dymu służą na przykład klapy dymowe.

systemy ostrzegawcze DSO – te profesjonalne systemy ostrzegania dźwiękowego generują komunikaty słowne i akustyczne, docierające do wszystkich pomieszczeń w budynku.

 

Co wchodzi w skład SAP

System sygnalizacji pożaru składa się z centralki alarmowej, czujników -dymu, ognia, temperatury, oraz z syreny i ręcznych przycisków pożarowych.

Centralka pożarowa to serce całego systemu SSP. Centralka alarmowa pożarowa ma za zadanie kontrolować całą instalację SSP odbiera z niej sygnały o stanie danego pomieszczenia, strefy, budynku i z pomocą jej detektorów i przycisków ROP analizuje stan systemu podejmując decyzję o ewentualnym uruchomieniu syreny alarmu.

Detektory to czujniki temperatury, dymu i ognia odpowiedzialne są za wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium i przekazanie informacji do centralki SSP.

Ręczne przyciski pożarowe ROP - są to przyciski pożarowe które umożliwiają każdemu użytkownikowi zaalarmowania wszystkich którzy są w budynku o zauważonym pożarze.

Syrena - jest to urządzenie służące do alarmowania użytkowników o zaistniałym niebezpieczeństwie. 

 

Wśród naszych produktów z działu systemy przeciwpożarowe znajdują się najwyższej klasy urządzenia. Urządzenia te sprawią że w razie wystąpienia pożaru zagwarantujesz bezpieczeństwo wszystkim osobom przebywającym w budynku.

 

Montaż systemu sygnalizacji pożaru

Po dopasowaniu systemu do charakteru obiektu, w którym ma się system znaleźć, nasi fachowcy przeprowadzą montaż. Ważne jest by systemy sygnalizacji pożaru, montowane były przez przeszkolonych specjalistów, ponieważ to gwarantuje ich niezawodne działanie.

Każdy system SAP można doposażyć w moduł GSM. Moduł ten ma za zadanie pod naszą nieobecność w budynku, informować nas wysyłająć na wskazany telefon komunikaty SMS o zdarzeniach. Które sygnalizuje centralka pożarowa.

Nasze instalacje wykonujemy na urządzeniach firm: Polon, Aritech, Sagitta, D+H, Satel, Mercor, Esser.

 

Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru

Konserwacja jest to zapewnienie właściwego działania systemu SAP i jej instalacji, obejmująca okresowe przeglądy w tym naprawy.

Wymóg przeprowadzenia konserwacji 1 raz / rok określają przepisy zawarte w :

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719).
  • norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja.

 

Konserwacja systemu SAP powinna odbywać się od pierwszego dnia jej eksploatacji. Za właściwy stan jej działania odpowiada użytkownik a za właściwy przebieg konserwacji - wykwalifikowany konserwator.

Wykwalifikowany konserwator powinien minimum raz na rok sprawdzić wszystkie elementy systemu sygnalizacji pożaru( czujniki dymu i ognia, ręczne ostrzegacze pożarowe, zasilacze i ich akumulatory, siłowniki, chwytaki magnetyczne)

 

Zasięg naszych usług to Gliwice, Knurów, Pyskowice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów